Update overzicht mei 2017 | Dation

 

OP zondag 14 mei 2017 is er een grote update in Dation Dashboard met daarin tal van nieuwe en verbeterde functionaliteit. In dit artikel een overzicht van de nieuwe mogelijkheden en hoe u hier handig gebruik van kunt maken. Via onze Kennisbank kunt u alle handleidingen en uitgebreide uitleg terugvinden.

 

Een tweede en derde herinnering / aanmaning versturen

Het is nu mogelijk om 2e en 3e herinnering en aanmaningen te versturen vanuit uw Dashboard. U zit hiermee strakker op uw debiteuren en bovendien kunt u uw facturatieproces nog efficiënter inrichten. De 2e en 3e herinnering kunt u voorzien van een e-mailsjabloon en een PDF sjabloon en met de automatische facturatie van Dation worden deze herinneringen automatisch verzonden zodra de betalingstermijn overschreden is.

Bovendien is het juridisch sterk om een 2e aanmaning (in gebreke stelling) te versturen voordat u een factuur uit handen geeft aan een incassobureau.

 

Factuurstatus Dation Dashboard

 

 

Openstaand saldo zichtbaar in facturen overzicht

In het overzicht van al uw facturen is een kolom ‘Openstaand bedrag’ toegevoegd. Hiermee kunt u snel zien of en hoeveel euro er nog openstaat voor de betreffende factuur. Met het oog op herinneringen en aanmaningen kunt u zo snel besluiten of en wanneer u actie wilt ondernemen op een openstaande post.

 

Efficiënter zoeken in uw facturen overzicht

In uw overzicht van facturen (Financieel – Facturen) heeft u nu meer mogelijkheden en opties om slim op uw facturen te zoeken en te filteren. Zo kunt u zoekfilters combineren en daardoor scherpe overzichten genereren. Combineer bijvoorbeeld alle typen herinneringen en / of aanmaningen om een overzicht te krijgen van alle facturen die te laat betaald zijn.

 

Dation zoeken op factuurstatus

 

Factuurdetails en geschiedenis verbeterd

U kunt op een verzonden factuur duidelijker zien wanneer deze is geprint en / of gemaild en bovendien kunt u vanaf hier de factuur nogmaals printen / mailen. Het is eenvoudiger geworden om het juiste sjabloon te kiezen voor het printen / mailen van een factuur en bovendien ziet u aan de naam van de knoppen wat de volgende status wordt als u de factuur print / mailt.

 

Factuurdetails Dation verbeterd

 

Vier nieuwe rapporten in menu Statistieken

Er zijn vier nieuwe rapporten beschikbaar gekomen in uw Dashboard met daarin een aantal handige KPI’s en overzichten over uw Dashboard en rijschool.
Lees meer details over de werking en inhoud van de rapporten op onze Statistieken Kennisbank.

 

  • Productieve uren – Overzicht van de gewerkte uren ten opzichte van de contracturen per instructeurs per periode
  • Uren en salaristoeslag – Overzicht van de gewerkte uren in combinatie met de mogelijkheid ‘Salaristoeslag’
  • Tijdsbesteding – Geeft per periode weer hoeveel uren er gewerkt is per categorie en per lesonderdeel
  • Aanmeldingen per periode – Geeft inzage in de aanmeldingen en de status van de nieuwe aanmeldingen in de gekozen periode

 

Boekhoudkoppeling – Datum betaling wordt geëxporteerd

Wanneer u een betaling toevoegt met een datum in het verleden kan het zijn dat deze datum in een periode valt die reeds in uw boekhouding is verwerkt. Om te voorkomen dat betalingen hierdoor buiten de export vallen, nemen we vanaf heden de datum waarop de betaling is toegevoegd mee in de boekhoudexport, zodat deze betalingen toch meekomen in de export naar uw boekhouding.

 

Betaling toevoegen in de toekomst

Het is niet meer mogelijk om betalingen in de toekomst toe te voegen in uw Dashboard. Reden hiervoor is tweedelig; in veel boekhoudkoppeling worden betalingen met een datum in de toekomst niet meegenomen (wat dus een gat in de boekhouding oplevert). Daarnaast veroorzaakt deze mogelijkheid ruimte voor fouten in statistieken, betalingstermijnen en uw kasboek. Om de boekhouding zuiver te houden is het dus niet meer mogelijkheid om betalingen met een toekomstige datum toe te voegen in uw Dashboard.

 

Zoekfilter E-mailadres verbeterd

Het zoekfilter E-mailadres in het menu Leerlingen zoekt nu ook op secundaire e-mailadressen die bij de leerling zijn gekoppeld. Hierdoor is het zoeken op e-mailadres nu ook mogelijk op bijvoorbeeld e-mailadressen van ouder(s).

 

Takenlijst uitgebreid

In het menu Taken zijn taken die de status ‘afgehandeld’ hebben niet meer te wijzigen/bewerken door gebruikers. Tevens is het nu mogelijk om in een taak direct door te klikken naar de leerling die aan de taak gekoppeld is. Zo komt u vanuit de taak direct in het Historie tabblad van de gekoppelde kandidaat.